Viešieji pirkimai

Viešieji pirkimai

Jonavos Jeronimo Ralio gimnazijos supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklės (2012-02-13)

Atsisiųsti

Jonavos Jeronimo Ralio gimnazijos supaprastintų viešųjų pirkimo taisyklių pakeitimas (2014-01-02)

Atsisiųsti

Jonavos Jeronimo Ralio gimnazijos supaprastintų viešųjų pirkimo taisyklių pakeitimas (2015-04-22)

Atsisiųsti

Jonavos Jeronimo Ralio gimnazijos supaprastintų viešųjų pirkimo taisyklių pakeitimas (2015-11-16)

Atsisiųsti

Viešojo pirkimo komisijos darbo reglamentas

Atsisiųsti

Pirkimo ir tiekėjo apklausos paraiškos

Atsisiųsti

Vykdomų pirkimų žurnalas

Atsisiųsti